Kontroll och Besiktningsuppdrag


- Entreprenad och garantibesiktningar

- Statusbedömningar

- Leveransbesiktning

- Periodiska kontroller

- Maskinbesiktning

- Elbesiktning av hus och bostadsrätt vid exempelvis försäljning

- Jorfelsbrytartest typ AC, A, B, B+& F

- Isolationsresistans

- Mätning av övertoner

- Jordtagsmätning/jordmotståndsmätning

- Luxmätning

- Spänningsfall

- Effektmätningar

- IMD - Test av överspänningsskydd

- Termografering

Kalkyl och Kostnadsberäkning


- Underlag för entreprenör till anbud

- Kostnadskalkylering för beställare
Elinstallation och Service


- El-Jour 24/7

- Inbrottslarm/passagesystem/porttelefoni

- Kameraövervakning (CCTV)

- Nyinstallation/entreprenad

- Service och felsökning

- Nätverksinstallationer Tele/Data

- Elbilsladdare och solcellsinstallation

- Industriinstallation

Våra tjänster:


Projektering


Vi har stor erfarenhet av projektering, rådgivning, förstudier och utredningar, då vi har en bred kompetens från distribution, flerbostadshus, skolor, älderboende och andra offentliga, kommunala och statliga fastigheter.


- Förfrågnings-, bygg-, och relationshandlingar

- Teknisk dokumentation

- Brandlarmsystem och Utrymningslarm

  (Orientering och serviceritning) Enl. SBF 1021:2

- Service och Orienteringsritningar

- Kanalisation

- Kraft

- Belysning

- Teletekniska system och Teleregistrering

- Säkerhetssystem

- Passagesystem

- Hiss och TrappliftarSamordning


Ur en kostnadssynpunkt är samordning en stor ekonomiskt bidragande faktor.

Tydlig gränsdragning mellan samtliga parter och discipliner resulterar i en mer kostnadseffektiv byggprocess.


Vi kan erbjuda:

- Projekteringssamordning

- Installationssamordning

Utbildningar


Vi kan även erbjuda utbildningstjänster där vi har samarbete med branschledande utbildningsföretag. 

Vanligt förekommande utbildningar:

- Elinstallationsreglerna - SS436 40 00 Utg. 3 

- Elsäkerhet vid arbete (skötsel av elanläggningar) 

- Instruerad person

- Kontroll före Idrifttagning

- Praktisk elteknik för mekaniker

- Praktisk elteknik för fastighetsskötare

- Arbete med spänning

- BehörighetsreformenFölj oss på sociala medier!

Skandinavisk Elkonsult AB

Garnisonsgatan 20

254 66 Helsingborg

+46768679776