Kontroll och Besiktningsuppdrag


- Entreprenad och garantibesiktningar

- Statusbedömningar

- Leveransbesiktning

- Periodiska kontroller

- Maskinbesiktning

- Revisionsbesiktning (Elektriska nämnden)

- Mätning av övertoner

- Jordtagsmätning/jordmotståndsmätning

- Termografering
Våra tjänster:


Projektering


Vi har stor erfarenhet av projektering, rådgivning, förstudier och utredningar, då vi har en bred kompetens från distribution, flerbostadshus, skolor, älderboende och andra offentliga, kommunala och statliga fastigheter.


- Förfrågnings-, bygg-, och relationshandlingar

- Teknisk dokumentation

- Brandlarmsystem och Utrymningslarm

  (Orientering och serviceritning) Enl. SBF 1021:2

- Service och Orienteringsritningar

- Kanalisation

- Kraft

- Belysning

- Teletekniska system och Teleregistrering

- Säkerhetssystem

- Passagesystem

- Hiss och TrappliftarSamordning


Ur en kostnadssynpunkt är samordning en stor ekonomiskt bidragande faktor.

Tydlig gränsdragning mellan samtliga parter och discipliner resulterar i en mer kostnadseffektiv byggprocess.


Vi kan erbjuda:

- Projekteringssamordning

- Installationssamordning

Kalkyl och Kostnadsberäkning


- Underlag för entreprenör till anbud

- Kostnadskalkylering för beställare

Utbildningar


Vi kan även erbjuda utbildningstjänster där vi har samarbete med branschledande utbildningsföretag. 

Vanligt förekommande utbildningar:

- Elinstallationsreglerna

- Elsäkerhet vid arbete (skötsel av elanläggningar) 

- Instruerad person

- Kontroll före Idrifttagning

- Praktisk elteknik för mekaniker

- Praktisk elteknik för fastighetsskötare

- Arbete med spänning

- Behörighetsreformen