Samordning


Ur en kostnadssynpunkt är samordning en stor ekonomiskt bidragande faktor.

Tydlig gränsdragning mellan samtliga parter och discipliner resulterar i en mer kostnadseffektiv byggprocess.


Vi kan erbjuda:

- Projekteringssamordning

- Installationssamordning
Våra tjänster:


Projektering


Vi har stor erfarenhet av projektering, rådgivning, förstudier och utredningar, då vi har en bred kompetens från distribution, flerbostadshus, skolor, älderboende och andra offentliga, kommunala och statliga fastigheter.


- Förfrågnings-, bygg-, och relationshandlingar

- Teknisk dokumentation

- Brandlarmsystem och Utrymningslarm

- Service och Orienteringsritningar

- Kanalisation

- Kraft

- Belysning

- Teletekniska system och Teleregistrering

- Säkerhetssystem

- Passagesystem

- Hiss och TrappliftarKontroll och Besiktningsuppdrag


- Entreprenad och garantibesiktningar

- Statusbedömningar

- Leveransbesiktning

- Periodiska kontroller

- Maskinbesiktning

- Elbesiktning av hus och bostadsrätt vid exempelvis försäljning
Kalkyl och Kostnadsberäkning


- Underlag för entreprenör till anbud

- Kostnadskalkylering för beställare

Ljusplanering och Ljusdesign


Vi kan erbjuda ljussimulering digitalt i både 2D och 3D modeller, både av enklare och mer exklusiv karaktär.

Både interiört och exteriört i program som Dialux, Relux och Dialux Evo för att få de absolut bästa och noggrannaste resultat och beräkningar.

Utbildningar


Vi kan även erbjuda utbildningstjänster där vi har samarbete med branschledande utbildningsföretag.
Skandinavisk Elkonsult AB

Vallmovägen 7

26575 Hyllinge

+46768679776